Pływaki w pompie wody to elementy mechaniczne umożliwiające regulację poziomu wody w zbiorniku, w którym znajduje się pompa. Ich działanie nie wymaga żadnej ingerencji użytkowników. W praktyce oznacza to, że pompa z pływakiem wody automatycznie reguluje (wcześniej ustalony) poziom wody w zbiorniku. W jaki sposób działa pływak i co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Spis treści

Jak działa pływak pompy wody – podstawowe informacje

Pompy wody wyposażone w pływaki (wykonane np. z tworzywa sztucznego) znajdują zastosowanie w branży budowlanej, a także w rolnictwie, ogrodnictwie i przemyśle. Dzięki pompom utrzymanie stałego poziomu wody w zbiorniku odbywa się automatycznie. Pływak znajdujący się na powierzchni wody jest przeważnie wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne. W środku pływaka znajduje się metalowa kulka, którą można nazwać elementem aktywnym. Pozycja kulki jest bezpośrednio uzależniona od poziomu wody w zbiorniku. Metal jest doskonałym przewodnikiem energii elektrycznej. Gdy poziom wody wzrasta, pływak zmienia swoją pozycję. Zmienia się również pozycja metalowej kulki, która powoduje zwarcie przewodów elektrycznych i doprowadzenie zasilania do pompy. Urządzenie automatycznie się uruchamia i zaczyna pompować wodę.

Pompa z pływakiem – jak działa gdy poziom wody się obniża?

Czas potrzebny na obniżenie poziomu w zbiorniku, a co za tym idzie czas pracy pompy, jest uzależniony od kilku czynników. Pierwszym z nich jest wydajność maksymalna urządzenia, czyli liczba metrów sześciennych wody, które pompa może przepompować w ciągu jednej godziny pracy. Kolejne czynniki to wielkość, a dokładnie pojemność zbiornika wodnego, intensywność ewentualnych opadów deszczu oraz inne kwestie.

W trakcie pracy pompy, poziom wody w zbiorniku stopniowo się obniża. Powoduje to obniżenie pływaka, a co za tym idzie, metalowej kulki. Zmiana pozycji kulki znajdującej się w pływaku skutkuje przerwaniem obwodu elektrycznego, czyli wyłączeniem pompy. Automatyczne wyłączenie urządzenia to skuteczne zabezpieczenie przed tak zwaną pracą „na sucho”, która można doprowadzić do częściowego, a nawet całkowitego uszkodzenia pompy.

Jak działa pływak w pompie do wody? Informacje uzupełniające

Zasada działania pływaka wyposażonego w metalową kulkę, która zmienia swoje położenie i tym samym zamyka lub otwiera obwód elektryczny jest często porównywana do przekaźnika. Położenie pływaka (i tym samym kulki) jest skorelowane ze stanem urządzenia (włączone lub wyłączone). To skuteczne i sprawdzone rozwiązanie umożliwiające utrzymywanie stałego poziomu wody w zbiornikach o różnej pojemności.

Jak podłączyć pływak do pompy?

Sposób podłączenia pływaka do pompy wody jest uzależniony od konkretnego modelu urządzenia. Przed rozpoczęciem procesu podłączania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi pompy i w razie wątpliwości zasięgnąć porady specjalistów. Poniżej znajduje się ogólny opis podłączania pływaka do pompy wody, który może być pomocy dla osób chcących samodzielnie uruchomić urządzenie.

Podłączanie pływaka do pompy – kolejne kroki

Pierwszy krok to wyłączenie zasilania urządzenia. Należy dwukrotnie upewnić się, że sprzęt jest odłączony od instalacji elektrycznej. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem. Następny krok to przymocowanie pływaka do pompy za pośrednictwem pręta lub linki. Te elementy montażowe są często dołączane do zestawu. W zależności od konkretnego modelu pompy, linkę lub drut należy przymocować do specjalnych zacisków albo uchwytów.

W następnym kroku trzeba podłączyć przewód elektryczny łączący pływak i pompę. Przedostatnim etapem jest umieszczenie podłączonego pływaka w zbiorniku w taki sposób, aby swobodnie unosił się na powierzchni wody. Na tym etapie należy ponownie upewnić się, że pływak jest odpowiednio przymocowany do pompy. W przeciwnym wypadku może okazać się, że urządzenia będzie działać nieprawidłowo. Ostatnim krokiem jest podłączenie zasilania i sprawdzenie poprawności działania pompy i pływaka.

Jak działa pływak w pompie zanurzeniowej?

Zasada działania pływaka w pompie zanurzeniowej jest podobna do innych pomp wykorzystywanych do przepompowywania i wypompowywania wody (np. odwadnianie wykopów). Pompy zanurzeniowe znajdują zastosowanie m.in. w basenach, studniach i zbiornikach retencyjnych. Ponadto są wykorzystywane w innych miejscach, w których zachodzi konieczność stałego utrzymywania poziomu wody. Gdy poziom wody podnosi się lub opada, wówczas zmienia się położenie pływaka i metalowej kulki znajdującej się w jego wnętrzu. Przesunięcie kulki powoduje zamknięcie lub otwarcie obwodu elektrycznego, a co za tym idzie, włączenie albo wyłączenie pompy zanurzeniowej.

Poszczególne modele pomp zanurzeniowych różnią się od siebie nie tylko maksymalną wydajnością wyrażoną w liczbie metrów sześciennych na każdą godzinę pracy, ale również mocą silnika. Pozostałe parametry urządzeń to maksymalna wysokość podnoszenia cieczy, waga i opcjonalne wyposażenie, np. w postaci czujników umożliwiających precyzyjną regulację wody w zbiorniku.