HAMER Projekty i realizacje

Poznań

Odwodnienie wykopów

Szczegóły projektu

Poznań

Odwodnienie dwupoziomowe wykopu

Szczegóły projektu

Szczecin

Odwodnienie wykopu pod budowę przepompowni

Szczegóły projektu

Toruń

Odwodnienie wykopów liniowych

Szczegóły projektu