Dostarczanie wody do tymczasowych budynków lub placów budowy to wymóg praktycznie obowiązkowy. Nierzadko zachodzi również potrzeba dostarczenia wody do wielu punktów poboru w miejscach takich jak bloki prysznicowe czy stołówki, i to przy wysokim ciśnieniu i natężeniu przepływu.

Spis treści

Woda na budowę domu – rozpoznanie możliwości

Dziś przed nami temat zgoła odwrotny niż zazwyczaj poruszany na blogu Hamer – nie odwadnianie z powodu nadmiaru wody, a jej dostarczanie. Jak w przypadku większości zastosowań związanych z pompowaniem wody potrzebny będzie zapas, z którego będzie można ją swobodnie czerpać. Najczęstszym sposobem uzyskania zaopatrzenia w wodę jest podłączenie rury serwisowej z istniejącej sieci wodociągowej do lokalizacji budowy. W większości obszarów zabudowanych w pobliżu powinien znajdować się wodociąg, do którego można się podłączyć – w idealnej sytuacji media znajdują się na działce lub przy drodze gminnej. Analogicznie w obszarach wiejskich i oddalonych od zabudowy może to wymagać większego nakładu pracy. Tymczasowe przyłącze po zakończeniu prac może zostać odłączone, lub może być wykorzystane do zaopatrzenia w wodę użytkową po wybudowaniu nieruchomości, albo można w tej kwestii zawrzeć umowę. No właśnie – przyjrzyjmy się temu, jak wygląda rzecz z podmiotami biorącymi udział w całym procesie.

Kto doprowadza wodę do działki budowlanej?

Gminy miewają różne budżety i różne cele priorytetowe. Nie możemy żądać od organów administracji wykonania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej pomimo, że jest to określane jakie ich zadanie – to jest zadanie niejako warunkowe, a nie obowiązek. Gmina nie musi wyposażać w sieć każdej nieruchomości, na której planowane są inwestycje mieszkaniowe. Nierzadko po wystosowaniu prośby o wykonanie przyłącza można spotkać się z odmową i rozczarowującą informacją, że należy zrobić to we własnym zakresie i z uwzględnieniem wymogów technicznych. Oznacza to niechybne koszty, ale urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne mogą być przekazywane gminom lub przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym na warunkach zawartej umowy odpłatnie. Ich warunki techniczne określają odrębne przepisy.

Doprowadzenie wody na budowę – wykopanie studni czy przyłącze?

Pierwsza i zwykle szybko nasuwająca się na myśl metoda to wykopanie studni. Nie wiąże się ono ani z mozolnym uzyskiwaniem pozwoleń, ani z opłatami, lecz uzyskana woda będzie najprawdopodobniej zanieczyszczona i wymagająca filtrowania. W przypadku wykonania przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej pierwsze miejsce, do którego należy skierować kroki, to lokalny zakład wodno-kanalizacyjny. Do uzyskania wydania warunków technicznych budowy niezbędna będzie mapa z naniesionym planem przyłącza. Dalsze kroki są zależne od charakteru przedsiębiorstwa, instytucji czy placówki, bowiem w niektórych gminach w Polsce zakłady wodociągowe pozostawiają formalności inwestorom oraz różnią się sposobem współpracy z administracją terytorialną.

W myśl ustawy Prawo budowlane nie ciąży już na nas obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych czy telekomunikacyjnych, i jest tak niezależnie od tego, czy związane są one z obiektem budowlanym, czy też prowadzą do niezabudowanych działek. Zamiar budowy, projekt zagospodarowania działki uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż i ewentualne zgody od właścicieli nieruchomości, przez które ma biec przyłącze należy zgłosić w starostwie powiatowym. Po wykonaniu przyłącza, a przed zasypaniem wykopów inwestor zgłasza w zakładzie wodociągowym gotowość odbioru z jednoczesnym złożeniem wniosku o połączenie z siecią. Pozostaje montaż wodomierza przez pierwszą wymienioną stronę, czyli zakład wodociągowy, oraz wizyta geodety, który zajmie się inwentaryzacją przewodów. Proces zamyka umowa z zakładem wodociągowym.

Woda na budowę – transport wody, beczkowóz

Są jeszcze rozwiązania alternatywne, o których wypada przynajmniej wspomnieć. Może w niektórych wypadkach lepiej rzec: rozwiązania dla twardzieli, bo dowóz wody beczkowozem lub w beczkach plastikowych do komfortowych nie należy. Nierzadko dostępne beczkowozy, ciągniki z beczkowozami i podobne pojazdy są używane do usuwania nieczystości, nie są przeznaczone na usługi wynajmu bądź w ogóle trudno o nie w okolicy. Wówczas wynajem może okazać się naprawdę kosztowny. W pozostałych potrzebach sprzętowych, gdzie wymagane są profesjonalna ekspertyza, obsługa i wykonanie prac, możesz liczyć na zespół firmy Hamer.