Odwodnienie działki budowlanej to usunięcie wód gruntowych lub powierzchniowych. Zazwyczaj proces odwadniania odbywa się poprzez pompowanie lub odparowanie. Wykonuje się go przed rozpoczęciem wykopów i pomaga on obniżyć poziom wód gruntowych, które mogą powodować problemy.

Spis treści

Woda na działce budowlanej a budowa domu

Odwodnienie budowlane jest stosowane na większości placów budowy ze względu na nagromadzoną wodę w wykopach i rowach lub w miejscach o nieodpowiednim spadku, lub przy wysokim poziomie wód gruntowych. W projektach budowlanych woda ta powinna być usunięta, aby utrzymać pracę zgodnie z planem lub zapewnić bezpieczne miejsce pracy. Konstruktorzy zazwyczaj używają w tym celu pomp wodnych do odwadniania tych obszarów, ale jeśli nie zwracają uwagi na miejsce wypływu wody, może dojść do erozji i lawiny innych problemów. Ważne jest, aby przestrzegać najlepszych praktyk zarządzania, gdy woda jest pompowana do jezior, terenów podmokłych lub bezpośrednio do wylotów kanalizacji.

Warto przygotować się wcześniej. Odwodnienie będzie konieczne, gdy fundamenty tworzonej przez Ciebie konstrukcji znajdują się poniżej poziomu lustra wody. Równie ważne będą tutaj oczywiście kwestie bezpieczeństwa. Budowanie konstrukcji na błotnistym podłożu może spowodować zagrożenie dla pracowników budowy, awarię sprzętu, zagrożenie stabilności budowanych konstrukcji, a niektóre zadania będą utrudnione bądź nawet zwyczajnie niemożliwe.

Jak odprowadzić wodę z działki? Dobre praktyki

Czynności związane z odwadnianiem muszą być wykonywane przez profesjonalny zespół, aby uniknąć erozji gleby na placu budowy. Ważne jest również, aby wybrać najlepszą lokalizację do odprowadzania wody również wtedy, gdy jest się daleko od zbiorników wodnych lub zlewni. Przy wyborze miejsc zrzutu z procesu odwadniania należy pamiętać o następujących aspektach:

  • – Woda nie powinna być pompowana bezpośrednio na zbocza.
  • – Działania związane z odwadnianiem powinny być skierowane do bufora – jeśli takowy jest dostępny.
  • – Należy wstrzymać odwadnianie, jeśli teren wykazuje oznaki niestabilności lub erozji.
  • – Kanały używane do odwadniania muszą być stabilne.
  • – Należy unikać odwadniania podczas ulewnych deszczy, ponieważ woda będzie poruszać się wolniej lub po prostu proces odwadniania nie będzie wydajny..
  • – Nigdy nie należy odprowadzać bezpośrednio wody zanieczyszczonej olejami, tłuszczami lub produktami chemicznymi. W takich przypadkach może być konieczne zastosowanie separatora.

Ważne jest, aby zrozumieć warunki lustra wody w okolicy. Być może woda podziemna jest zawsze lub niemal zawsze blisko powierzchni? Kwestia pozornie oczywista, ale zaskakująco często pomijana, to… swoisty wywiad środowiskowy. Warto porozmawiać z mieszkańcami w okolicy lub przynajmniej udać się na spacer. O wysokim poziomie wód gruntowych świadczy nierzadko roślinność taka jak sitowie, bujna trawa, szczaw polny, kojarzone z baśniowymi bagniskami wierzby czy olchy. Jeżeli okoliczne budynki zdają się być zawilgocone lub nawet popękane, to nie tylko jest to niechybny znak świadczący o wysokim lustrze wody, ale i cenna wskazówka dla przyszłego, kompleksowego rozpoznania faktycznych warunków przez zespół budowlany.

Odwodnienie działki budowlanej – jak to działa?

Odwodnienie budowlane z otwartych wykopów lub rowów może być wykonane kilkoma metodami. Jedną z nich jest drenaż z wykorzystaniem kanałów odprowadzających wodę z obrabianego terenu do punktu zrzutu. Innymi możliwymi sposobami odwadniania są pompowanie, syfonowanie lub użycie łyżek maszyn budowlanych do czerpania i zrzucania wody z wybranego obszaru. Kanały ziemne używane do odwadniania mogą być również chronione za pomocą wykładzin rowów, a dodatkowe zabezpieczenia powinny być umieszczone w celu zmniejszenia prędkości wody i zminimalizowania erozji. Na każdym z etapów procesu należy pamiętać o wspomnianym ryzyku erozji – w tej kwestii zabezpieczeń nigdy dość.

Woda gruntowa na działce budowlanej – rozpoznanie

Czasami jako metodę zapobiegania przedostawaniu się wody do wykopu lub fundamentu można zastosować pale szczelne, ściany i kurtyny. Chociaż to rozwiązanie nie pozbędzie się problemu, to warto rozpatrzyć ten plan, gdy lustro wody jest wysokie. Jest tak, ponieważ nadal trzeba będzie pompować lub usuwać wodę z fundamentu lub rowu z powodu opadów i wody uwięzionej na tym obszarze. W zależności od zastosowania systemu wymagana będzie kompletna analiza inżynierska, aby przeanalizować, jak ten proces wpływa na inne obszary.

Teraz, gdy wiesz, jak ważne jest odwodnienie placu budowy, powinieneś zainwestować w odpowiednie rozwiązania odwadniające, aby stworzyć bezpieczne środowisko pracy. Pomoże Ci to zbudować solidne konstrukcje i utrzymać projekty w harmonogramie. Skontaktuj się z nami w sprawie niezawodnych rozwiązań i instalacji odwadniających i postaw na solidne fundamenty, a nasz profesjonalny zespół Hamer zadba dla Ciebie o wszystkie aspekty na każdym szczeblu prac projektowych i budowlanych.