Kontrola wód gruntowych podczas wykonywania wykopów jest niezwykle ważna w przemyśle budowlanym. Odwodnienie pomaga zapewnić tymczasowe obniżenie poziomu wód gruntowych dla konstrukcji, które muszą sięgać poniżej poziomu wód gruntowych. Istnieje wiele metod odwadniania i kontroli wód gruntowych stosowanych na dużych placach budowy, a dziś przedstawimy kilka z bardziej popularnych metod i zagadnień.

Spis treści

Obniżanie wód gruntowych – częste problemy

Od prehistorii wody gruntowe są ważnym zasobem, na którym ludzie polegają w zakresie zasobów pitnych, rolnictwa i przemysłu. Wody gruntowe zasilają bujność pustynnych oaz na Saharze, bursztynowe zboża na północnoamerykańskich równinach oraz rozrastające się miasta w słonecznych regionach jałowych. Gdy pobieramy wody gruntowe ze studni w tempie szybszym, niż może je zasilić natura, poziom wód gruntowych obniża się. Najpierw lokalnie wokół studni tworzy się stożek depresji, a następnie lustro wody stopniowo obniża się w szerokim regionie. Co ciekawe, poziom wód gruntowych może się obniżyć również wtedy, gdy ludzie przekierowują wody powierzchniowe z obszaru zasilania. Nierozsądna gospodarka w tej kwestii nie tylko prowadzi do problemów ekologicznych z występowaniem niedoborów, ale i “klęską urodzaju” wody, która może zagrażać pracom budowlanym na naszej działce.

Poziomy wód gruntowych zmieniają się z czasem. Zmiany powierzchni wód gruntowych mogą być powolne, jak w przypadku zmian pór roku, lub mogą być stosunkowo szybkie, jak w przypadku zbiorników retencyjnych. Wysokości ciśnień wód gruntowych powodują wypływanie wody na powierzchnię ziemi w postaci przepływów artezyjskich, źródeł lub bagiennych mokradeł.

Częste problemy z wodą gruntową podczas budowy domu obejmują:

  • – niestabilne podłoże,
  • – niestabilne wykopy i przesiąkanie wody,
  • – opóźnienia w budowie i przekroczenie kosztów.

Częste problemy z wodą gruntową po zakończeniu budowy to natomiast:

  • – Przecieki wody, mokre piwnice i rozwój groźnej pleśni,
  • – Pęknięte lub nierówne podłogi i ściany,
  • – Niestabilne zbocza i ściany oporowe,
  • – Opóźnione ruchy fundamentów.

Choć stan wody gruntowej można zwykle zaobserwować wzrokowo w gruntach niespoistych takich piaski czy żwiry, to nieodzowne okazują się odwierty próbne do głębokości poniżej przewidywanego wykopu. To ważna faza, w której zespół inżynierów odpowiedzialny za wszystkie fazy projektu, od wstępnego planowania i budżetowania, aż po ostateczną budowę, musi być świadomy potencjalnego wpływu wód gruntowych. W tej kwestii warto zaufać najlepszym.

Pompowanie a studnia głębinowa

Najbardziej podstawową formą kontroli wód gruntowych jest pompowanie studzienne, czyli po prostu metoda, w której wody gruntowe są zbierane za pomocą studzienki i odpompowywane z terenu budowy. Ten rodzaj kontroli wód gruntowych jawi się co prawda jako niedrogi, ale utrata gruntu, jak również nadmierne przesiąkanie, mogą być czasochłonne i kosztowne w skutkach. Należy wówczas rozpatrzyć inne metody wstępnego drenażu, w przeciwnym razie może wystąpić niestabilność gruntu lub sąsiednich konstrukcji. Na szczęście i tutaj są bardziej wyspecjalizowane metody, przy których faza projektu odwodnienia wymaga jednak uwzględnienia wielu czynników.

Jak obniżyć poziom wód gruntowych ze studniami

Odwadnianie można wykonać z pomocą studni depresyjnych oraz umieszczonych w nich pomp głębinowych. Ważne pozostaje tutaj szczegółowe rozpoznanie warunków budowlanych, bowiem podobnych prac nie należy przeprowadzać na własną rękę. Systemy studni głębinowych mogą składać się z szeregu studni wierconych, z których każda wykorzystuje zatapialną pompę. W miarę wypompowywania wody z każdej studni, wody gruntowe obniżają się tworząc stożek depresji. Podobne do systemów studni głębinowych systemy eżektorowe (urządzenia wywołujące spadek ciśnienia statycznego) oparte są na studniach, które obniżają poziom wód gruntowych, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy. Eżektory wykorzystują powietrze w studniach do wytworzenia podciśnienia, które niejako wyciąga wodę z gleby. Należy jednak pamiętać, że czynniki takie jak rodzaj gleby i charakter miejsca budowy zawsze wpływają na rodzaj metody odwadniania i na to, która z nich będzie idealna dla Twojego projektu.

Obniżenie poziomu wód gruntowych – igłofiltry

Ciekawa metoda kojarzona jako anglojęzyczne wellpoint system. Samo nazewnictwo budzi skojarzenia z działaniem punktowym. System odwodnienia punktowego to uniwersalne, ekonomiczne rozwiązanie odwodnienia wstępnego, w którym poszczególne punkty studni są rozmieszczone w niewielkiej odległości od wykopu. Technika ta wykorzystuje podciśnienie, które pomaga obniżyć poziom wód gruntowych, tworząc stabilne, suche środowisko pracy. Punkty odwiertu są szczególnie przydatne w płytszych wykopach lub wykopach prowadzonych w gruntach drobnoziarnistych. Niewątpliwe zalety igłofiltrów to szybki montaż i możliwość obsługi szerokiego zakresu przepływów. Punkty poboru łączą się ze wspólną rurą rozgałęźną, która biegnie do wspomaganej próżniowo pompy odśrodkowej. Pompa zaś spełnia trzy podstawowe funkcje – tworzy podciśnienie i napełnia system, oddziela powietrze od wody i pompuje wodę do punktu zrzutu. Cała instalacja pozostaje szybka i łatwa konserwacji, może być stosowana w glebach o niskiej i wysokiej przepuszczalności i jest odpowiednia dla płytkich warstw wodonośnych.

Kompleksowe obniżanie wód gruntowych z Hamer.pl

Postaw na cenną ekspertyzę w jednym z najważniejszych zadań, jakie stoi przed każdym właścicielem działki budowlanej. Jeżeli czeka Cię osuszanie wód gruntowych – lub przypuszczasz, że może Cię czekać – skorzystaj wówczas z naszego doświadczenia i zasobów profesjonalnego sprzętu w Hamer.pl. Gwarantujemy rozwiązania bezpieczne, wspierające wykonanie projektu i prac od A do Z oraz pełną przejrzystość współpracy na każdym kroku partnerstwa.