Celem odwodnienia wykopów budowlanych wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia do poboru wody. W odpowiednim miejscu należy zastosować instalację igłofiltrową bądź pompę do bezpośredniego odwodnienia z dna wykopu. Chcesz dowiedzieć się, jak poprawnie wykonać tego typu operację? Czytaj dalej!

Rodzaje instalacji igłofiltrowych

Dostępne są różne rodzaje instalacji igłofiltrowych. Przykładowo IgE-81 bardzo dobrze nadaje się do pracy bez potrzeby wykonania obsypki – ta konieczna jest w przypadkach gruntów przewarstwionych bądź zapylonych. Zastosowanie jednego piętra igłofiltrów pozwala obniżyć poziom wody gruntowej aż o 4 metry. Dlatego też instalacje igłofiltrowe IgE-81 dedykowane są odwadnianiu wykopów budowlanych w gruntach charakteryzujących się małą lub średnią przepuszczalnością. Możliwe jest zastosowanie jej samodzielnie bądź uzupełniając innym rodzajem ujęcia odwodnieniowego.

Jak poprawnie zamontować instalację igłofiltrową?

Na to, ile należy podłączyć igłofiltrów do agregatu pompowego, w największym stopniu wpływają warunki dopływu wody gruntowej, rozmiar wykopu poddawanego odwadnianiu, a także rodzaj wykorzystywanego sprzętu pompowego. Liczba igłofiltrów może wahać się w granicach 5 – 150 sztuk, jednak najczęściej wykorzystuje się pomiędzy 50 a 100.

Do jednego agregatu pompowego nie można podłączyć zbyt dużej liczby igłofiltrów. Wpływa na to przede wszystkim ilość wody oraz powietrza, które dostaje się do instalacji. Możliwe jest zastępcze stosowanie agregatów charakteryzujących się stosunkowo niską zdolnością poboru powietrza, co pozwoli zredukować liczbę podłączonych igłofiltrów.

Budowa instalacji igłofiltrowej:

 • króciec kołnierzowy – z jednej strony znajduje się kołnierz, z drugiej wewnętrzna kształtka. Króciec ma za zadanie połączyć agregat pompowy z kolektorem ssącym i zrzutowym. Ten element należy trwale przykręcić do króćca ssącego oraz zrzutowego;
 • rozdzielacz z kołnierzem – po jednej jego stronie znajduje się kołnierz, po drugiej natomiast są dwa wejścia z kształtkami. Rozdzielacz należy przykręcić do króćca ssącego w przypadku, gdy do odwodnienia trzeba wykorzystać dwa ciągi kolektora ssącego;
 • łącznik elastyczny – świetnie sprawdza się tutaj giętki wąż zbrojony z PVC. Z jednej strony należy umieścić kształtkę zewnętrzną o końcówce żeńskiej, a z drugiej wewnętrzną. Końcówki przewodu uszczelnia się wkładką gumową oraz metalowymi opaskami. Zadaniem tego elementu instalacji jest połączenie kolektora ssącego z agregatem pompowym;
 • odcinek kolektora ssącego IgE 81/32 – rura D 133 mm, długość – 5 m. Rura zakończona jest dwiema kształtkami – zewnętrzną oraz wewnętrzną. Zadaniem odcinka jest połączenie igłofiltrów z agregatem pompowym, oprócz tego jest też podciśnieniowym rurociągiem dla wszystkich ujęć. Króćce służące do przyłączenia igłofiltrów na kolektorze oddalone są od siebie o 1 metr;
 • rura przelotowa zakończona zewnętrzną i wewnętrzną kształtką – odpowiada za przedłużenie kolektora ssącego, a opcjonalnie także montuje się ją w miejscach, gdzie nie ma zainstalowanych igłofiltrów;
 • łuk służący do zmiany kierunku pracy kolektora ssącego bądź zrzutowego. Dzięki zespawanym ze sobą odcinkom rury z zewnętrzną i wewnętrzną kształtką, możliwa jest zmiana kierunku kolektora o 90 stopni;
 • giętki igłofiltr z półprzezroczystej rury polietylenowej z osiatkowanym filtrem – jedno zadaniem jest pobór wody prosto z gruntu;
 • uszczelka igłofiltru – cylindryczny, gumowy pierścień, który szczelnie łączy igłofiltr oraz króciec kolektora ssącego;
 • uszczelka 133 – podobnie jak poprzednia to cylindryczny pierścień z gumy. Jej zadaniem jest uszczelnianie wszystkich złącz kolektora ssącego, a także rur i węży wpłukujących;
 • gumowy korek w kształcie ściętego stożka zamyka króćce kolektora ssącego, jeśli w danym miejscu nie ma igłofiltra;
 • wewnętrzna zaślepka – jak wskazuje nazwa – ma za zadanie zaślepiać koniec kolektora ssącego;
 • rura wpłukująca zakończona kształtką wewnętrzną – odpowiada za instalowanie igłofiltrów w gruncie, gdzie nie stosuje się obsypki;
 • wąż wpłukujący – łączy rurę wpłukującą z pompą do wpłukiwania. Z jednej strony zakończony kształtką zewnętrzną z łukiem i zapięciem dźwigniowym. Z drugiej strony zakończony nasadą strażacką;
 • uszczelka odpowiadająca za szczelność złączy rury z wężem wpłukującym;
 • rura wpłukująca 133 – z jednej strony zakończona wewnętrzną kształtką oraz specjalnym uchwytem ułatwiającym wyciąganie. Z drugiej strony rury znajdują się nacięcia. Jest niezbędna do tego, by zainstalować igłofiltry w przypadku konieczności zastosowania obsypki;
 • wąż wpłukujący łączy rurę z pompą do wpłukiwania. Z jednej strony zakończenie stanowi kształtka 133 wraz z łukiem oraz zapięciem dźwigniowym. Po drugiej stronie węża jest nasada strażacka.

Rysunek – schemat instalacji igłofiltrowej

Montaż igłofiltrów

Legenda służąca do interpretacji rysunku:

1 – króciec kołnierzowy,

2 – rozdzielacz z kołnierzem,

3 – łącznik elastyczny,

4 – odcinek kolektora ssącego 5-rura przelotowa,

6 – łuk 90 stopni,

7 – igłofiltr elastyczny,

8 – uszczelka igłofiltru,

9 – uszczelka 133,

10 – korek,

11 – zaślepka zewnętrzna,

12 – agregat pompowy.

Jak przystąpić do montażu instalacji igłofiltrowej?

Instalowanie – inaczej zwane posadowieniem – igłofiltrów w gruncie odbywa się z użyciem techniki wpłukiwania. Wykorzystujemy do tego rury wpłukujące, które są połączone z pompą lub hydrantem. Instalacja igłofiltrowa IgE81 obejmuje dwa typy rur – o małej oraz dużej średnicy. Zróżnicowanie pozwala ułatwić wpłukiwanie na różnych głębokościach. Za pomocą rury 50 zainstalujesz igłofiltry tam, gdzie nie jest konieczne zastosowanie obsypki filtracyjnej. Rura wpłukująca 133 natomiast sprawdzi się w przypadku gruntów wymagających wykonania obsypki.

Kiedy zastosować obsypkę filtracyjną?

Zastosowanie obsypki konieczne jest w przypadku gruntów o nieprzepuszczalnych warstwach. Zadaniem obsypki jest połączenie wszystkich warstw gruntu poddawanego odwodnieniu. Drugą sytuacją wymagającą użycia obsypki jest grunt jednorodny, pylasty, sięgający pół metra nad górną krawędź filtra. Warto przystąpić do pracy z wiedzą na temat obsługi obsypki filtracyjnej. Jej uziarnienie na przykład należy dobrać ze względu na grunt, w którym będzie posadowiony filtr. Niezbędna jest tutaj znajomość zasady: D50/d50= 5 ÷ 10.

 • D50 to uśredniona grubość ziaren obsypki filtracyjnej;
 • d50 – grubość ziaren gruntu.

Jeżeli wartość D50 nie przekracza 0,5 mm, konieczne jest zaokrąglenie do 1 milimetra, jak również zastosowanie geosyntetyków, których zadaniem będzie zatrzymanie cząstek filtrowanego gruntu. Możliwe jest wykorzystanie geowłókniny, jeśli spełniony będzie warunek: O90≤d90. O90 to charakterystyczna wielkość porów geowłókniny.

Etapy montażu instalacji igłofiltrowej

Zanim przystąpisz do instalacji igłofiltrów, najpierw należy wyznaczyć linię – konieczna jest pewność, że wszystkie filtry podłączone do jednej pompy, znajdują się na równym poziomie. Prace związane z montażem igłofiltrów na placu budowy wymagają około 4 lub 5 doświadczonych pracowników. Wykwalifikowana ekipa sprawnie przystąpi do zadania, etap po etapie:

 • pierwszym krokiem jest połączenie rury wpłukującej z pompą lub hydrantem. Należy to zrobić za pomocą węża wpłukującego;
 • jeżeli mamy do czynienia z posadowieniem ręcznym, rura wpłukujące musi być umieszczona pionowo, krawędzią na wyznaczonej do tego podporze;
 • jeżeli do posadowienia igłofiltra wykorzystujemy dźwig, rurę należy przytrzymać na linie około 20 centymetrów nad docelowym miejscem instalowania igłofiltra;
 • następnie należy włączyć pompę bądź odkręcić hydrant;
 • w chwili, kiedy z rury wpłukującej wypłynie woda, należy zdjąć rurę z podpory, a następnie opuścić na grunt. Aby zrobić to prawidłowo, trzeba zwrócić uwagę na równomierny wypływ wody wokół rury. Efekt ten możesz uzyskać manewrując rurą wpłukującą – wykonując ruchy pionowe oraz koliste;
 • w momencie uzyskania pożądanej głębokości, konieczne jest przerwanie dopływu wody. Następnie ekipa trzyma rurę w obecnym położeniu, nie dopuszczając przy tym do dalszego zagłębiania;
 • kolejnym etapem prac jest odłączenie węża wpłukującego od rury. Jeżeli z rury wypływa woda, trzeba unosić ją pionowo tak długo, aż wypływ wody ustanie;
 • następne czynności uzależnione od tego, czy stosujemy rurę wpłukującą 50 czy 133. W przypadku rury 133 należy wsypać pół wiadra obsypki filtracyjnej;
 • ekipa wprowadza do rury igłofiltr na maksymalną głębokość – istotna jest jednak precyzja i delikatność, by nie doszło do uszkodzenia siatki filtra;
 • delikatnie wciskając igłofiltr do rury, należy zastosować manewr polegający na kilku pionowych ruchach rury. Fachowcy podnoszą i opuszczają ją około metr, a gdy rura już nie podnosi igłofiltru z gruntu, można ją całkowicie usunąć;
 • następnie należy wprowadzić igłofiltr do rury – ostrożnie, by nie uszkodzić siatki;
 • na tym etapie konieczne jest wykonanie dalszej obsypki;
 • zachowując precyzję działań, należy wyciągnąć rurę wpłukującą z gruntu, jednocześnie przytrzymując igłofiltr.

Istotne jest, by podczas wyjmowania rury obsadowej upewnić się, że nie wyciąga się igłofiltru z obsypki. Kolejną ważną kwestią jest zastosowanie dźwigu lub praca ręczna z wykorzystaniem pętli z pasków klinowych bądź liny konopnej w przypadku przytrzymywania rury wpłukującej 133 i jej wyciągania.

Kolektor ssący – co musisz wiedzieć o układaniu i montażu

Potrzebne będą drewniane podpórki lub odpowiednio wyrównany grunt. Na nim ułożyć należy kolektor ssący instalacji igłofiltrowej – około pół metra od linii wpłukanych igłofiltrów. Kolektor powinien położony być z niedużym wzniosem w stronę pompy. Poszczególne odcinki kolektora układaj końcówkami z kształtką zewnętrzną w stronę agregatu. Króćce przeznaczone do połączenia z igłofiltrami powinny skierowane być ku górze.

Aby zmontować określone odcinki kolektora, giętkie łączniki, łuki i zaślepki – aby ogólnie mówiąc zamontować kolektor ssący – należy zestawić końcówki, założyć haki oraz zamknąć dźwignie. W celu przedłużenia kolektora tam, gdzie nie są konieczne igłofiltry, możliwe jest wykorzystanie rur przelotowych, a na koniec kolektora umieszcza się zaślepkę.

Jak prawidłowo połączyć igłofiltry z kolektorem?

Aby cała instalacja pracowała tak, jak założono, należy prawidłowo połączyć posadowione w gruncie igłofiltry z kolektorem ssącym. Wykorzystuje się do tego gumowe uszczelki o kształcie pierścienia. Należy nałożyć je na końce igłofiltrów, przesunąć około 5 cm od końca, a następnie igłofiltr razem z uszczelką wcisnąć pod kątem prostym w króćce kolektora. Istotne jest, by wysokość wszystkich igłofiltrów nad kolektorem była jednakowa, a przy tym jak najmniejsza.

Jeżeli igłofiltry zostaną posadowione zbyt płytko, można przesunąć kolektor do wpłukanych już igłofiltrów. Jeśli wykorzystujesz mniej igłofiltrów niż na kolektorze jest króćców, zastosuj gumowe korki do zaślepienia wolnych króćców. Do prawidłowego łączenia instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym użyj elastycznego łącznika oraz króćca kołnierzowego.

Szukasz specjalistów od odwadniania wykopów budowlanych za pomocą igłofiltrów? Skontaktuj się z fachowcami z firmy Hamer – oferujemy profesjonalne usługi związane z obniżaniem poziomu wód gruntowych, polecamy między innymi wynajem igłofiltrów. Zapraszamy do współpracy!