Igłofiltry to przewody rurowe podłączone do kolektora ssącego zakończone perforowaniami. Igłofiltr to tzw. „płytka studnia” o małej średnicy, która oferuje wysoce ekonomiczną i wszechstronną metodę kontroli wód gruntowych. Systemy igłofiltrowe są szczególnie skuteczne w glebach warstwowych i drobnoziarnistych. Odwadnianie gruntu przy użyciu igłofiltrów ma również tę zaletę, że potrzebny jest stosunkowo krótki czas montażu, co czyni go idealnym rozwiązaniem w dynamicznych lokalizacjach, gdzie na przykład może być wymagana instalacja rurociągu i gdzie można ułożyć wiele metrów rur podczas jednej zmiany.

Systemy odwadniania igłofiltrów umożliwiają obniżenie poziomu wód gruntowych, co pozwala na stworzenie suchego i stabilnego środowiska pracy, związanego z wykopami poniżej naturalnego lustra wody. Ta sprawdzona metoda jest używana od wielu lat w bardzo szerokim zakresie zastosowań – od małych wykopów po duże projekty budowlane. Igłofiltry są łatwe w instalacji, ekonomiczne i niezawodne. Można je wykorzystywać w wielu warunkach gruntowych. Po zainstalowaniu igłofiltrów w niewielkich odstępach na odpowiednich głębokościach, zyskuje się odwodniony oraz bardzo stabilny grunt, umożliwiając tym samym prowadzenie efektywnych i bezpiecznych robót.

Jak działają igłofiltry?

Zasada odprowadzania wody za pomocą igłofiltrów jest prosta. Pojedyncze rury, zwane igłofiltrami, które mają zazwyczaj średnicę od 40 do 50 mm i długość 5 lub 7 metrów, są wprowadzane do gleby za pomocą wpłukiwania, wgłębienia lub tradycyjnych technik wiertniczych, w zależności od warunków gruntowych. Najpopularniejsza jest jednak metoda wpłukiwania, która polega na pompowaniu wody pod wysokim ciśnieniem (dostarczanej przez pompę wtryskową i / lub sprężone powietrze) przez stalową rurę umieszczoną w glebie, a następnie wprowadzenie do niej igłofiltra.

plac budowy odwadnianie gruntu

System igłofiltrów instaluje się wokół planowanych wykopów i łączy za pomocą kolektora ssącego z montowaną na powierzchni pompą podciśnieniową. Jednostka ta, charakteryzująca się dużą wydajnością, opróżnia rurociąg ssący poprzez zasysanie wody w celu jej odprowadzenia w określonym miejscu. Użytkowanie igłofiltrów pozwala na obniżenie wód gruntowych na terenie przylegającym do instalacji lub przez nią otoczonym.

Prawidłowo zainstalowany system igłofiltrów wstępnie osuszy i ustabilizuje wilgotną glebę do głębokości ok. 6 metrów. W przypadku głębszych wykopów można zainstalować dodatkowe stopnie na niższym poziomie. Igłofiltry zwykle nie dostarczają dużych ilości wody – standard wynosi około 20 litrów na minutę. Systemy te są szczególnie skuteczne w glebach uwarstwionych i drobnoziarnistych.

Chcesz szybko i skutecznie odwodnić grunt pod budowę?
Zadzwoń po igłofiltry już dziś! tel. +48 663 581 809

Schemat działania igłofiltrów

System igłofiltrów składa się z szeregu blisko rozmieszczonych rur o małej średnicy z jednym lub kilkoma filtrami szczelinowymi u podstawy. Są one podłączone do jednej wspólnej rury (kolektora ssącego), połączonego z pompą podciśnieniową. Tak skonstruowana instalacja może odwadniać grunt do ok. 4-6 metrów. W przypadku głębszych wykopów potrzebne są dalsze stopnie igłofiltrów, instalowane na coraz niższych poziomach. Pompa igłofiltrowa wytwarza częściowe podciśnienie w kolektorze, który zasysa wodę, a następnie odprowadza ją w wyznaczonym miejscu lub kieruje do systemu uzdatniania.

Igłofiltry często podłączane są do kolektora za pomocą elastycznego kolanka, które posiada regulowany zawór, służący dwóm celom. Po pierwsze, kontroluje przepływ powietrza i wody wpływającej do systemu, a po drugie, umożliwia bezproblemową kontrolę tego, co jest pompowane w systemie. Instalacja, oprócz igłofiltrów, kolektora ssącego oraz pompy, obejmuje również: łączniki, kolanka, uszczelki, kosze ssawne, węże ssawno-tłoczne, rozdzielacze, przepływomierze, zawory, przepustnice oraz adaptery.

Jakie rodzaje igłofiltrów wyróżniamy?

Podział igłofiltrów można rozpatrywać pod kilkoma aspektami. Jednym z nich jest np. rodzaj odwiertów. Może być on jednostopniowy (stosowany do podstawowej głębokości wykopów) oraz wielostopniowy (wykorzystywany w przypadku głębszych wykopów).

instalacje iglofiltrowe
instalacje iglofiltrowe

Igłofiltry dzielimy również ze względu na materiał, z którego zostały wykonane komponenty:

– Polietylenowe (PE) – to elastyczne igłofiltry o długości do 7 metrów i średnicach 32 lub 60 mm. Na ich końcach znajduje się filtr siatkowy. Charakteryzują się wydajnością ok. 1 m³/h, zazwyczaj przyłącza się je do instalacji wykonanej z aluminium. Stanowią najpopularniejsze rozwiązanie na polskim rynku.

– Stalowe – charakteryzują się długością do 4-6 metrów i średnicą 32 lub 50 mm. Zazwyczaj na ich końcach znajduje się ostrze, które ma za zadanie ułatwienie wprowadzenia igłofiltra w grunt. Wyposażone są również w filtr, elastyczny łącznik i zawór. Stalowe wersje igłofiltrów mają odrobinę większą wydajność od modeli PE, zwykle wynosi ona ok. 1-1,5 m³/h.

– Plastikowe (PVC) – podobnie jak w przypadku stalowych igłofiltrów, długość modeli plastikowych wynosi maksymalnie 4 do 6 metrów. Różnią się natomiast średnicą (42 mm) oraz zakończeniem (filtr syntetyczny). Ich wydajność to ok. 1,2 m³/h.

Tak jak w przypadku igłofiltrów, również kolektory mogą być wykonane z kilku rodzajów materiałów. Najpopularniejsze są wersje z aluminium, ale wykorzystuje się także egzemplarze polietylenowe oraz stalowe. Inną kwestią jest średnica kolektora – najpopularniejsze mają średnicę 133 mm, jednak na rynku dostępne są również rozmiary, takie jak: 108 mm, 125 mm czy 159 mm. Małe instalacje, obejmujące do 20 igłofiltrów mogą być wykorzystywane z kolektorem ssącym o średnicy 89 mm.

Do najpopularniejszych rozwiązań w Polsce należą instalacje igłofiltrowe IGE-81/32 oraz IGE-81/63. Obejmują one igłofiltry polietylenowe, zakończone filtrem osiatkowanym, podłączone do aluminiowego kolektora o średnicy 133 mm.

Igłofiltry a inne metody odwadniania gruntu

Alternatywą dla igłofiltrów może być kilka innych rozwiązań w zakresie odwadniania gruntu. Pierwszy z nich to studnie depresyjne. Powstają w wyniku wykonania wąskiego odwiertu na dużej głębokości i utworzenia leju depresyjnego, w którym umieszcza się pompę głębinową. W wyniku pracy tego urządzenia poziom wody się obniża, a grunt zostaje stopniowo osuszony. Metoda ta jest skuteczna w przypadku gruntów o wysokiej przepuszczalności.

Drugą alternatywą dla igłofiltrów jest metoda powierzchniowa, w której wykorzystuje się specjalistyczne zatapialne pompy do usuwania wody bezpośrednio z wykopu. W kilku przypadkach sprawdzają się także rozwiązania oparte o drenaż podziemny, polegający na umiejscowieniu wzdłuż wykopu studzienek. Wciąż jednak do najpopularniejszych i najefektywniejszych metod należy odwodnienie z wykorzystaniem systemu igłofiltrów.

Przeznaczenie igłofiltrów

Igłofiltry są dość uniwersalne – wykorzystuje się je w szerokim zakresie. Nadają się do płytkich fundamentów, jak i długich wykopów pod rurociągi w gruntach o małej lub średniej przepuszczalności. Mogą być również stosowane do nawadniania małych i średnich ogrodów przydomowych. Są przeznaczone m.in. do:

– czasowego obniżenia poziomu wody dla prac z wykopami poniżej poziomu wód gruntowych,
– odwodnienia geotechnicznego, mającego na celu poprawę stabilności gruntu,
– ogólnego obniżenia poziomu wód gruntowych,
– pozyskania wody do wykorzystania w rolnictwie.

Zalety i wady igłofiltrów

Igłofiltry można szybko zainstalować w większości warunków gruntowych – mogą być używane zarówno w dużych, jak i małych projektach. Są łatwe w utrzymaniu, transporcie, montażu i czyszczeniu. Systemy te charakteryzuje również stosunkowo krótki czas instalacji, dzięki czemu idealnie nadają się do miejsc, w których odwodniony musi zostać bardzo obszerny teren. Igłofiltry są również niezwykle wydajne i wysoce odporne na zamulanie. Można je dowolnie modyfikować – większość eksploatowanych elementów jest łatwo dostępna w składach budowlanych. Komponenty wykonane z tworzyw sztucznych (popularne igłofiltry polietylenowe) charakteryzuje odporność na korozję czy niskie temperatury. Nic nie stoi na przeszkodzie, by jeden igłofiltr wykorzystywać w wielu projektach.

Wady igłofiltrów można wskazać dwie. Pierwsza z nich związana jest z użytkowaniem tego systemu. Podobnie, jak w przypadku każdego procesu inżynierii naziemnej, posiadanie doświadczonego personelu do planowania, montażu instalacji i nadzorowania prac może mieć kluczowe znaczenie dla efektywności odwadniania gruntu z wykorzystaniem igłofiltrów. Druga wada to koszt zakupu tego typu systemów. Można ją jednak łatwo obejść, decydując się na wynajem kompletnej instalacji igłofiltrowej.

Montaż igłofiltrów

Jak zostało to wspomniane – igłofiltry instaluje się za pomocą wpłukiwania, wgłębienia lub tradycyjnych technik wiertniczych, ale to metoda wpłukiwania jest wykorzystywana najczęściej. Nie jest ona trudna i czasochłonna, jednak montaż ten powinni przeprowadzać doświadczeni fachowcy. Niektóre warunki glebowe (np. grunty o nieprzepuszczalnych warstwach) wymagają wcześniejszego nawiercenia lub wybicia otworów oraz obsypki piaskowej przed zainstalowaniem igłofiltrów.

odwadnianie gruntow budowlanych
usuwanie wody z gruntow

Montaż instalacji rozpoczyna się od połączenia rury wpłukującej z pompą lub hydrantem, uruchomienia pompy oraz umieszczenia rury pod odpowiednim kątem w gruncie. Gdy rura wpłukująca osiągnie pożądaną głębokość, odłączony zostaje dopływ wody i wąż wpłukujący. Następne czynności uzależnione są od tego, czy stosujemy rurę wpłukującą 50 mm, czy 133 mm. W przypadku rury 133 mm należy wsypać obsypkę filtracyjną. Następnie do rury wprowadzany jest igłofiltr. Po wykonaniu tej czynności rura wpłukująca wyciągana jest z gruntu. Zamontowany igłofiltr może zostać następnie podłączony do kolektora ssącego. Więcej informacji na temat montażu igłofiltrów znajduje na stronie hamer.pl.

Korzyści wynikające z wykorzystywania igłofiltrów

Odwadnianie igłofiltrowe jest jedną z najbardziej ekonomicznych, elastycznych i skutecznych metod odwadniania dostępnych na rynku. Obniżenie lustra wody poniżej największej głębokości wykopu zapewnia stabilność ścian oraz dna, co gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i szybki postęp prowadzonych prac. Dużym atutem tego rozwiązania jest nie tylko wszechstronność, ale także możliwość wielokrotnego wykorzystania danej instalacji w przypadku różnych projektów. Jeśli jednak odwadnianie igłofiltrowe ma zostać wykorzystane jedynie do jednorazowej pracy, warto zdecydować się na najbardziej ekonomiczny wariant, czyli wynajem instalacji.

Wynajem igłofiltrów

Firma Hamer specjalizuje się w wykonywaniu odwodnień za pomocą igłofiltrów i studni głębinowych, mających na celu obniżenie poziomu wód gruntowych, a także ustabilizowanie terenu. Oferuje również możliwość wynajmu systemu igłofiltrów zarówno do kompleksowych, zaawansowanych prac, jak i niewielkich robót. Wszystkie igłofiltry są regularnie sprawdzane oraz serwisowane. Gwarantują niezawodne funkcjonowanie instalacji, co przekłada się na efektywne i sprawne odwodnienie gruntu. Doświadczony zespół doradzi najlepsze rozwiązanie dla indywidualnych wymagań, dotyczących odwodnienia. Dzięki wysokiej klasy komponentom oraz profesjonalnym poradom wykop pozostanie suchy przez cały cykl projektowy.

Białystok

Bydgoszcz

Gdańsk

Katowice

Kielce

Kraków

Lublin

Łódź

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczecin

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

Koszalin

Świnoujście

Gorzów Wielkopolski

Piła

Płock

Konin

Kalisz

Luboń

odwadnianie wykopów
systemy do odwadniania gruntow