Odwodnienie igłofiltrami to jeden z najpopularniejszych systemów odwadniania. Wynika to z jego licznych zalet. Jest to system bardzo uniwersalny, gwarantujący szybkie i skuteczne pozbycie się nadmiaru wody z gruntów o różnej strukturze. W związku z tym wykorzystywany się podczas realizacji rozmaitych projektów z branży budowlanej, inżynieryjnej czy geotechnicznej. Jakich konkretnie? O tym w dalszej części artykułu. Zapraszamy do lektury.

Z jakich elementów składa się instalacja igłofiltrowa?

Kompleksowy system odwadniania igłofiltrami składa się z kilku elementów. Najważniejszym z nich są oczywiście igłofiltry, czyli zestaw specjalnych przewodów rurowych zakończonych filtrem z perforacją. Igłofiltry pełnią najważniejszą funkcję w całej instalacji, ponieważ odpowiadają za pobieranie wody z gruntu. Bez nich pozbycie się nadmiaru wody z odwadnianego terenu byłoby niemożliwe. Wśród kilku dostępnych na rynku rodzajów igłofiltrów najpopularniejsze są te wykonane z tworzyw sztucznych (najczęściej polietylenu) o długości 6 lub 7 metrów i średnicy 32 lub 60 milimetrów. To na tyle uniwersalne przewody, że doskonale sprawdzają się przy większości projektów związanych z odwadnianiem terenów pod przyszłe prace budowlane czy inżynieryjne.

Igłofiltry to jednak nie wszystko. Poza przewodami rurowymi na kompletną instalację składają się także kolektory ssące oraz urządzenia pompujące. Ciąg kolektorów z jednej strony przyłączany jest do igłofiltrów, a z drugiej do specjalnej pompy, odpowiedzialnej za wytworzenia ciśnienia niezbędnego do prawidłowego zasysania wody z gruntu. Do właściwego działania całej instancji niezbędne są również akcesoria w postaci rur przelotowych, węży rzutowych, łuków oraz szybkozłączy.

Jak przebiega odwodnienie igłofiltrami?

Odwodnienie igłofiltrami nie jest specjalnie skomplikowanym procesem. Wiele zależy oczywiście od jakości sprzętu oraz kompetencji firmy zajmującej się montażem całego systemu. Jeżeli jednak instalacja zostanie zamontowana poprawnie, a wszystkie etapy prac wykonane z należytą starannością, to samo odwadnianie dzieje się właściwie automatycznie.

Umieszczone w ziemi za pomocą metody wpłukiwania igłofiltry pobierają wodę, która następnie jest przesyłana rurami przelotowymi oraz odprowadzana wężami zrzutowymi w wyznaczone do tego miejsce poza instalacją. Wszystko odbywa się dzięki podciśnieniu wytworzonemu przez urządzenie pompujące. Systematycznie prowadzi to do usuwania nadmiaru wody z gruntu, a co za tym idzie, osuszania terenu. Według przyjętych ogólnie standardów jedna warstwa igłofiltrów pozwala na obniżenie poziomu wody do około 4 metrów.

Gdzie najczęściej wykorzystywane jest odwodnienie igłofiltrami?

Z uwagi na dużą uniwersalność zastosowania budowa instalacji igłofiltrowych to jeden z najpopularniejszych sposobów na czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych w trakcie prowadzenia rozmaitych prac ziemnych. System ten doskonale sprawdza się zarówno w czasie okresowych odwodnień, jak i odwadniania wykopów podczas realizacji projektów budowlanych.

Z systemu odwadniania igłofiltrami równie często korzystają też specjaliści z branży geotechnicznej. Konieczność pozbycia się nadmiaru wody w celu zwiększenia konsolidacji gruntu oraz wyeliminowania zjawiska obsunięć ziemi to zadania, przed którymi często stają geotechnicy. Instalacje igłofiltrowe sprawdzają się wtedy wyśmienicie.

Budowa systemu odwadniania igłofiltrami to znakomite rozwiązanie również w przypadku przedsiębiorstw rolnych, które potrzebują pozyskanej z gruntu wody do nawadniania pól uprawnych lub wykonywania innych prac w gospodarstwie.